Відділ освіти Міжгірської райдержадміністрації

 

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Ізківського НВК І-ІІ ст.

ОГОЛОШЕННЯ

про результати конкурсу на заміщення вакантної посади директора Ізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області

 

 

 

Рішенням конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Ізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області (протокол №2 від 21 серпня 2018 року)  Черепанинець Олесю Миколаївну визнано переможцем конкурсу.

 

 

КРИТЕРІЇ

 оцінювання тестування, ситуаційного завдання

та публічної презентації перспективного плану розвитку

Ізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області

 

 1. Тестування (проводиться у письмовій формі).

Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема, Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

Тестування передбачає надання відповідей кандидатами на 30 тестових питань. Кожне питання передбачає 4 варіанти відповіді, один з яких є правильним.

Загальний час для проведення письмового тестування становить не більше 40 хвилин. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання тесту. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання. 

Претенденти, які набрали загальну суму балів, не  нижче 50 відсотків від максимальної суми балів, що може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, які успішно склали тестування.

Претенденти, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, які не склали тестування. Претенденти, які не склали тестування, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Проведення повторного письмового тестування не допускається.

 1. Ситуаційне завдання (проводиться у письмовій формі).

Ситуаційне завдання для всіх кандидатів однакові. Розв’язання ситуаційного  завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та знань кандидата.

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 30 хвилин.  По закінченні часу, відведеного на розв’язання ситуаційного завдання, проводиться його оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення про те,  що кандидат справився з ситуаційним завданням  (у разі виявлення глибоких знань, або знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи), або кандидат не справився з ситуаційним завданням (у разі виявлення знань в обсязі, не достатньому для подальшої роботи).

Претенденти, які не справився з ситуаційним завданням не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 1. Публічна презентація перспективного плану розвитку Ізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата. На публічну презентацію кандидатам відводиться час до 20 хвилин.

По закінченні часу, відведеного на публічну презентацію, проводиться оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення про те,  що кандидат презентував перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (для  кандидата, професійна компетентність якого відповідає вимозі та який виявив глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків, подав  план реформування закладу та заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції щодо поліпшення показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, або кандидата, професійна компетентність якого відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків, подав пропозиції щодо підвищення ефективності та очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу), або кандидат не презентував перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (для кандидата, професійна компетентність якого  не достатня для  виконання посадових обов’язків).

Претенденти, які не  презентував перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

 

Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу освіти, на своєму засіданні шляхом голосування здійснює відбір кандидата для заняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

До уваги кандидатів на  заміщення вакантної посади директора Ізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Ознайомлення кандидатів із Ізківським навчально-виховним комплексом  «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування відбудеться 10.08.2018 року о 10.00 год. в приміщенні закладу освіти

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

За рішенням конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Ізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області (протокол №1 від 02.08.2018 року) до конкурсного відбору, який відбудеться 21 серпня 2018 року о 11.00 допущена наступна особа (далі - кандидати): Черепанинець Олеся Миколаївна

 

02.08.2018 р.

 

 

 

Оголошення

Відділ освіти Міжгірської районної державної адміністрації  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Ізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області  (адреса закладу освіти: с.Ізки,167 Міжгірського району Закарпатської області  90020)

Умови оплати праці встановлюються трудовим договором (контрактом)  на підставі  чинних нормативно-правових актів з питань оплати праці.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу – громадянин  України,  має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якого не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Для участі в конкурсі  кандидати подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи кандидати  подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у строк  до 15.00 год. 26 липня 2018 року. Місце подання документів для участі у конкурсі – відділ  освіти Міжгірської районної державної адміністрації (вул. Шевченка, 86,  смт.  Міжгір’я,  Закарпатська область). Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі, головний спеціаліст відділу освіти  Фурдь Вячеслав Петрович, тел. 2-13-69, адреса електронної пошти [email protected]

Конкурс складається з таких етапів:

 • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;
 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного відбору шляхом  перевірки (письмового тестування)  на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; перевірки професійних компетентностей кандидатів, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання; публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

Початок конкурсного відбору відбудеться –21 серпня 2018 року о  11.00 год.  у приміщенні  відділу освіти  Міжгірської районної державної адміністрації.